Výchovná poradkyně

Ing. Jana Vitásková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 222 333 153

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě v kabinetě č. 227

Náplní činnosti výchovné poradkyně (VP) je řešit ve spolupráci se školní psycholožkou, třídními učiteli a vedením školy výchovné a vzdělávací problémy (absence, špatný prospěch zvláště v 1. ročníku, vztahy ve třídě, vztahy mezi žáky a učiteli, projevy šikany apod.). Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 VP eviduje žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie atd.). V kompetenci výchovné poradkyně je rovněž poradenství při rozhodování o výběru školy (VŠ, VOŠ, případně jiného typu SŠ). VP dále monitoruje rizikové projevy žáků, aby nedocházelo k nežádoucímu chování žáků při školních, resp. mimoškolních aktivitách.

Školní psycholožka

PhDr. Iva Světlá

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

Konzultační hodiny: liché středy v měsíci 8:00 – 12:00 v kabinetě č. 415

Školní psycholožka (ŠP) poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům i pedagogům. U žáků se specifickými poruchami učení a chování seznámí ŠP příslušné vyučující s vhodnými pedagogickými postupy, formami práce a kritérii hodnocením žáka. Ve třídách, kde dochází k závažnějším výchovným problémům, provádí školní psycholožka intervenci. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní, třídními učiteli a vedením školy řeší výchovné a vzdělávací problémy. ŠP spolupracuje s metodikem prevence na formách, které bude škola používat pro prevenci rizikového chování žáků (šikana, drogové závislosti, požívání alkoholu, záškoláctví atd.)