Ve dnech 13.9. - 14.9. 2018 se uskuteční projektové dny. I v letošním roce mají žáci možnost zvolit si z nabídky několika témat. Počet žáků v každé skupině je omezený. Přesnou nabídku naleznete níže. Volbu pak budete moci uskutečnit ve webové aplikaci bakalářů pod záložkou „volby/ankety“ dne 10.9.2018 od 19.00 do 22:00. Pokud volbu neprovedete, projektová skupina vám bude určena.

 

Třída 3.A je určena do projektové skupiny Ing. Městkové, volba se žákům nezobrazuje. 

Všichni žáci vodařského zaměření jsou ve skupině Ing. Matouškové, volba se žákům nezobrazuje.

 

Ing. Koblihová - Cementárna Radotín

Mgr. Pecinová - Záhadná místa Prahy

Ing. Kopečný - Pražské cyklostezsky - vhodné pouze pro žáky 2. - 4. ročníku a pro ty, kteří se tohoto tématu již nezúčastnili 

RNDr. Zákoucká - Známé i méně známé vyhlídky na Prahu

Mgr. Friesingerová - Historie a současnost pražských parků a zahrad

Mgr. Kadlec - Ulicemi Prahy za známými osobnostmi

Ing. Mencl - Pražské mosty

PhDr. Baudysová - Praha známá neznámá

Ing. Finková - Významné osmičky v rámci 100 let ČR – kudy v Praze procházela historie

Bc. Helásek, Mgr. Adamcová - Sejdeme se na hřbitově

Ing. Halaburtová - Petřín neznámý?

Ing. Holičková - O2 arena

Ing. Hrubeš - Pražské mosty

Bc. Kopáčová - Praha za Karla IV.

Ing- Vitásková - Jak vzniká krajina

Mgr. Vrbová - Sto let republiky

L. Kříž - Pražské rozhledny