Maturitní zkouška 2018

Společná část     

1. povinná zkouška - český jazyk a literatura

2. povinná zkouška - matematika nebo cizí jazyk

Nepovinná zkouška  -  z nabídky matematika nebo cizí jazyk

 Profilová část       

1. povinná zkouška - praktická zkouška z odborných předmětů

2. povinná zkouška - stavební konstrukce

3. povinná zkouška – architektura a stavitelství nebo pozemní stavitelství nebo dopravní stavitelství nebo vodohospodářské stavby dle ŠVP

 Výběrová zkouška z matematiky: Matematika+

Přihlašování k jarnímu zkušebnímu období

Žák odevzdá přihlášku (i s případným posudkem PUP) k MZ16 ředitelce školy nejpozději do 23. 11. 2017.

Škola ukončí přihlašování žáku nejpozději do 15. 12. 2017.

Žák převezme výpis z přihlášky, který škola vytiskne, do 22. 12. 2017.

Ke zkoušce Matematika+ může podat přihlášku žák, který se zároveň přihlásil k MZ17. Přihlašuje se vyplněním elektronické přihlášky na adrese:  http://vpz.cermat.cz, a to do 31. 1. 2018.

 

Ukončení 2. pololetí šk. roku 2017/2018 pro 4. ročník

Uzavření klasifikace     26. 4. 2018

Vydání vysvědčení       30. 4. 2018 

 

Termíny zkoušek

Písemná práce z českého jazyka                                       11. 4. 2018

Didaktické testy a písemné práce (společná část MZ)     2. 5. - 4. 5. 2018

Matematika +                                                                        9. 5. 2018 

Praktická zkouška z odborných předmětů                        9. 5. - 10. 5. 2018

Ústní zkoušky společné části a profilová část 4.B           21. 5. - 25. 5. 2018

Ústní zkoušky společné části a profilová část 4.A, 4.C   28. 5. - 1. 6. 2018