Třídní schůzky rodičů se konají dne 13. 11. 2019 od 17.00 hod. v kmenových učebnách. Prosíme členy třídních výborů OSRPŠ, aby se dostavili na schůzi výboru týž den v 16.30 hod. do učebny 116. Těšíme se na Vaši účast!