2. kolo přijímacího řízení v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví nebude na naší škole vyhlášeno.