Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do středy 17.5.2023. V případě, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek neodevzdá, vzdává se možnosti vzdělávání na naší škole. Zápisové lístky je možné odevzdat na sekretariátu školy v termínech:

 

PÁ 5.5.2023 - 8.00 - 14.30 hod.

ÚT 9.5.2023 - 8.00 - 15.00 hod.

ST 10.5.2023 - 8.00 - 17.00 hod.

ČT 11.5.2023 - 8.00 - 17.00 hod.

PÁ 12.5.2023 - 8.00 - 14.30 hod.

PO 15.5.2023 - 8.00 - 14.30 hod.

ÚT 16.5.2023 - 8.00 - 17.00 hod.

ST 17.5.2023 - 8.00 - 17.00 hod.

 

Ve stejných termínech je možné si vyzvednout v sekretariátu školy rozhodnutí o příjetí. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude odesláno spolu s výsledky jednotných testů doporučeně poštou.