Od  2. prosince 2020 bude škola pořádat přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 9. tříd. Kurzy budou probíhat vždy ve středu od 15.30 hodin. (Kurz z českého jazyka 16.40 - 17.25, kurz z matematiky 15.30 - 16.35). V případě uzavření školy budou kurzy probíhat distanční formou přes MS Teams.

Cena kurzu z matematiky je 1100,- Kč a zahrnuje 15 hodin daného předmětu v délce 65 minut, cena kurzu z českého jazyka a literatury je 700,- Kč a zahrnuje 15 hodin výuky v délce 45 minut. Platba kurzů je možná pouze bezhotovostní platbou na účet školy u PPF banky: 2001690006/6000, VS: 20218, do poznámky prosíme uvést příjmení účastníka kurzu. Platbu na náš účet poukažte do konce listopadu.

Podrobný rozpis konání přípravných kurzů k přijímacím testům:

Hodina TERMÍN

Matematika

15.30 – 16.35

Český jazyk

16.40 – 17.25

1. 2.12.2020
2. 9.12.2020
3. 16.12.2020
4. 6.1.2021
5. 13.1.2021
6. 20.1.2021
7. 27.1.2021
8. 3.2.2021
9. 10.2.2021
10. 17.2.2021
11. 3.3.2021
12. 10.3.2021
13. 17.3.2021
14. 24.3.2021
15. 31.3.2021

Přihlásit se je možné na oba předměty nebo pouze na jeden.

Na kurz se přihlásíte vyplněním formuláře pod tímto odkazem.