Výsledek přijímacího řízení je oznámen pod tímto odkazem, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Od pátku 27.4.2018 je seznam přijatých uchazečů vyvěšen ve škole u vstupu do budovy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bylo odesláno spolu s výsledky jednotných testů doporučeně poštou 27.4.2018. Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku je 15. května 2018. Při odevzdání zápisového lístku dostanete další informace ke studiu na naší škole.